«Зріла цілісна особистість – ключ до успішних стосунків» – це наш наступний постулат і саме про аспекти зрілості, що надають молодим людям можливість будувати самостійне незалежне життя, говоримо з доктором філософії, експертом у сфері сімейних стосунків Адріаном Буковинським. 

А: Ми усі розуміємо, що будь-яке рішення, яке ми приймаємо у житті, буде успішним за умови, якщо воно є зрілим. Як в контексті зрілості оцінити рішення, прийняте стосовно створення сім’ї? Давайте зупинимося на видах зрілості і дамо їм відповідну характеристику. 

Найпростіший вид зрілості –  це ЮРИДИЧНА зрілість,  яка визначається на законодавчому рівні. У нас в Україні люди, які  досягли 18-тирічного віку вважаються юридично зрілими й мають право на створення сім’ї. 

ФІЗИЧНА зрілість – це здатність двох людей виконувати обов’язки, які передбачає самостійне життя: готування їжі, організація сімейного побуту, прибирання помешкання, оплата комунальних послуг і т.ін. Якщо хтось один або навіть двоє не мають певних знань, умінь й навичок, то тут вже можуть виникати  проблеми,

ЕКОНОМІЧНА зрілість – це здатність пари фінансово забезпечувати свою сім’ю. Стан молодих пар у цій сфері має розбіжність від повної економічної незрілості до здатності повного самостійного забезпечення своєї сім’ї. Останніх не так багато. У першу категорію можуть потрапляти студенти, або ж, взагалі, випускники шкіл без усякої спеціальності. Є й ті, що щось вміють, щось мають, але це не закриває повністю усіх потреб сім’ї на першому етапі.  То ж за який кошт ці пари будуть жити? Можливо їм будуть допомагати батьки. Але тут треба розуміти ризики, бо як говориться: «Хто платить, той і музику замовляє».

Такі речі потрібно обговорювати ще до створення сім’ї.

Економічна зрілість включає питання ведення бюджету, буде він спільний чи окремий, як і куди будуть витрачатись гроші. Можуть бути різні комбінації, але правильною буде та, яка є відкритою, осмисленою, узгодженою й влаштує обидві сторони. 

Сьогоднішній світ наполегливо нав’язує нам  культуру споживання наперед й життя в борг стало абсолютно доступною нормою, й відома фраза: «Гроші зранку – стільці увечері»  з роману «Дванадцять стільців» зазнала абсолютної  метаморфози… Все ж таки не варто випускати з уваги , шановні читачі, давні, але й досі актуальні фактори успіху, запропоновані три тисячі років тому премудрим Соломоном у  книзі Приповістей. Це:  

– Старанність і самодисципліна: «Рука старанного буде панувати» 

– Турбота про нужденних: «Хто дає немаючому, той недостатку не знатиме»

– Повага до Бога: «Шануй Господа із маєтку свого, і будуть комори твої переповнені»

СЕКСУАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ

До питань моралі сьогодні ставлення як у деяких сучасних архітекторів до будівель: на першому плані – зручність, економічність й швидкість виконання. Питання «Чи добре це взагалі?» не розглядається, а ставлення до речей визначається з позиції: «Чи добре це для мене?», при тому –  не в майбутній перспективі, а саме зараз –  цієї митті. Тому, розглядаючи  цю сферу, ми підійдемо до неї саме з позиції фактів. 

А: Що означає поняття сексуальної зрілості? В уявленні багатьох людей – це здатність до статевого життя, здатність до зачаття й народження дитини. Але це не відповідає суті поняття.

Сексуальна зрілість – фактично це є зріле ставлення до свого тіла та до своєї плідності.

У світі існує багато стереотипів, віянь… досить поширеною є й позиція на кшталт: «моє тіло – моє діло».  Проте далеко не все є корисним як для тіла, так і для особистості у цілому. Тому зрілість і полягає в осмисленій позиції щодо статевого життя, в аналізі поведінки й розумінні наслідків. 

Переконання людей у цій сфері людських  стосунків мають дуже великі розбіжності. Від  цілковитої цнотливості до повної розпусти. Від зберігання чистоти до шлюбу  до численних статевих партнерів до створення сім’ї. Від вірності партнерові у шлюбі до вільних стосунків  поза шлюбом…

 
А: Очевидно, ми розуміємо, що людина не народжується з певними  переконаннями й вони є набутими та сформованими у процесі формування особистості. Тому й повинні бути піддані критичному аналізу – хто й з якою метою впливав на мою свідомість, що є нав’язане засобами масової інформації, що я підсвідомо засвоїв у своїй родині, що стало для мене нормою через  оточуюче середовище… 

Якщо ми даємо добру оцінку певному способу життя, то  мусимо розуміти в чому саме полягає добро, а якщо ми говоримо «не добре», то повинні розуміти в чому полягає зло. 

Як вибір того чи іншого способу поведінки впливає на життя людини? – 

А: Відповідь на це питання нам можуть дати статистичні показники – результати багаторічних досліджень у цій сфері. Рівень розлучень і зфрад серед пар, які мали різних статевих партнерів  до одруження – на 80% перевищують рівень показників розлучень і подружніх зрад серед пар, які не мали такого досвіду або мали його мінімально.

Наступний факт про емоційне задоволення від статевого життя. Що відбувається з емоційним задоволенням жінки у залежності від збільшення кількості статевих партнерів у її житті – її емоційне задоволення залишається стабільним, зростає чи, можливо, падає?
Статистичні дані констатують, що воно однозначно падає – Чим більше статевих партнерів у жінки, тим менше емоційного задоволення вона отримує від статевого життя.

Показники, які говорять про стан здоров’я людини, наприклад, венеричні захворювання, рак шийки матки, неплідність, СНІД, – є результатом безвідповідального ставлення до свого тіла.

Ніхто не може обмежити право людини у виборі того чи іншого способу життя, але тільки розуміючи наслідки, можна зробити зрілий вибір.

Дороговказ до щасливого шлюбу, на який вказує Біблія, лежить у площині цнотливості та вірності: «Нехай  в усіх буде чесний шлюб та ложе непорочне». 

ПСИХОЛОГІЧНА ЗРІЛІСТЬ

Відомий американський психолог Абрахам Маслоу в одній з свої робіт викристалізував 15 ознак зрілої психологічно здорової особистості. Хоча сам він вважав, що людей, які мають усі ці характеристики у сукупності, – не більше 1%, й вони є таким собі еталоном зрілості, якого треба досягати, можливо, протягом усього життя.   

Ми говоримо про якості, найважливіші на старті подружнього життя. Які характеристики молодої людини у контексті психологічної зрілості можна сприйняти як добрий показник?

А: Найперше, психологічна зрілість може виражатися у здатності приймати рішення. Сімейне життя передбачає прийняття дуже багатьох рішень, але це одна сторона медалі; друга сторона – це готовність нести відповідальність за прийняті рішення.
Та найбільший акцент у розгляді цієї теми, я би зробив  на розгляді психологічної зрілості у контексті любові. Раніше ми визначили, що Любов – це готовність жити усе своє життя задля добра і щастя близької людини. Але, чи кожна людина має однакову здатність так любити?  Виявляється, що ні. У грецькій мові слово ЛЮБОВ поділяється на такі складові: 

ЕРОС, ФІЛЕО, АГАПЕ.

Ерос – це любов тілесна; філео – дружня любов; агапе – любов віддана, жертовна. І ці три складові любові формуються у дитини на певних етапах. Найперше йде формування «тілесної любові», тому маленька дитина постійно потребує ніжної турботи, теплих дотиків, обіймів, поцілунків, т.і.

З 6-ти до12-ти  років у дитини формується інша складова любові – дружня любов. Представити дитині хто такий друг, пояснити які мають бути відносини з ним, навчити бути справжнім другом – це відповідальність батьків. Якщо недооцінити важливість набування цього навику у дитини – все може піти наперекос дуже швидко. Але якщо батьки повноцінно приділяють цьому увагу, тримають руку на пульсі, допомагаючи дитині розвиватися в аспектах дружби, тоді з дитини виростає надійна особистість. Це буде проявлятися у різних сферах життя, в тому числі і в подружньому.   

Наступний етап розвитку дитини – це розвиток емпатії.
Дитина отримує нову здатність співпереживати, ставити себе на місце іншої людини, оцінювати свої вчинки її очима. Звісно, це не відбувається автоматично. Батьки повинні навчити свою дитину бачити світ ширше своїх потреб, відгукуючись на нужди інших, співчуваючи, підтримуючи.  

Таким чином ми формуємо риси особистості, які будуть проявлятися упродовж всього життя. Найкраще середовище для такого формування  – це середовище люблячих батьків.

Коли дитина народжується у результаті любові, зростає в атмосфері любові, бачить життя батьків, які люблять одне одного, то вже десь у 17 років вона отримує здатність віддавати любов.

І ця здатність вже не вичерпується упродовж життя.

Якщо сталося так, що батьки не допомогли у формуванні цих якостей, це  означає, що надолужити ці речі потрібно вже самотужки – самовихованням та самовдосконаленням. Якщо для одних ці речі виглядають природніми, то іншим їх потрібно надолужити. Для цього потрібні бажання, старання й час . 

ДУХОВНА ЗРІЛІСТЬ

 «І нитка, що скручена утроє не швидко пірветься» – коріння цієї крилатої фрази сягають у глибінь віків до книги Екклесіяста або, як її ще називають, книги Проповідника.  І ця сила потрійної скрутки навіть з найтонших ниток,  не раз проходила успішну перевірку у руках скептично налаштованих  читачів. То ж розглянемо силу такої єдності у контексті подружніх стосунків, розуміючи людину як особистість,  яка складається з духа, душі і тіла. І якщо фізичний та психологічний розвиток особистості активно просувається у нашому суспільстві, то духовна складова людини найчастіше невиправдано залишається поза увагою. 

А: Постараємось розмежувати ці три складові особи – дух, душу і тіло.
Тіло людини має п’ять потреб: тіло потрібно чимось прикрити, за ним треба доглядати, його потрібно годувати, йому треба дати відпочинок та фізичне навантаження. Скільки часу людина витрачає на обслуговування цих потреб? На мою думку 12-ти годин достатньо. Звісно, є ті, хто присвячує турботі про тіло значно більше часу, сьогодні є досить розвинута мережа для занять «шопінгом», спортом, і т.і., на що може не вистачати й 24 годин на  добу.

У людини є душа. І є певні сфери душі. Це – розум, воля, пам’ять, уява, почуття. 
Відповідно, за душею стоїть дух, який впливає на розум людини.
І під дією цього духа людина  відкриває ті чи інші сфери життя для його впливу. Візьмемо, наприклад, дух субкультур – готи, панки …  Для такого духу ціна життя нічого не варта, а це означає, що кількість самогубств у такому середовищі найбільша. 

Зокрема християнство говорить про те, що людина, яка є християнином, теж має духа, але це є Святий Дух. І під дією Святого Духа людина відчуває натхнення жити доброчинно й праведно, вона має чіткі життєві орієнтири, які виходять з джерела її віри.
Тому, коли ми говоримо про три складові особистості, саме духовна складова є визначальною у тому, який стиль життя людина обирає, й яким духом вона керується у житті.

Духовна зрілість з погляду християнської віри має великий позитивний  вплив на життя подружжя.

Адже ця пара має єдність духа, душі й тіла. Йдеться не про тих, хто тільки ідентифікують себе з християнською вірою. Є велика різниця між тим, щоб називатися і бути християнином. Ми говоримо про подружжя, яке реально живе під впливом Святого Духу, яке має здатність через джерело віри розрізняти добро і зло – що й визначає врешті решт духовну зрілість. Зло завжди було в світі. Та раніше воно було видимим, тепер дуже часто воно стає гуманним, формуючи безліч  підмінених понять і цінностей, поступово змінюючи ставлення до поганих речей, підводячи їх до норми життя. Світ стрімко змінюється й розібратися у ньому людині стає все важче. Людина ж, яка живе з Богом, живе вірою, яка просить просвітлення у Духа Святого, отримує це світло й розуміння яким чином жити. 

Життя й стосунки, які виходять з спільної віри, а через віру й з спільного світогляду та  цінностей, є цілісними, гармонійними, наповненими високим змістом й надприродною Божою силою та любов’ю..